1. Strona została zabezpieczona certyfikatem SSL z adresem https.
2. iGOmap Sp. z o.o. - wydawca serwisu ZleceGeodecie.pl (dalej ?Serwis?), przywiązuje wagę do ochrony danych osobowych użytkowników Serwisu i bezpieczeństwa przetwarzania ich danych osobowych.
Dane osobowe użytkowników Serwisu zawarte w formularzach rejestracyjnych oraz dane osobowe, zgromadzone przetwarzane z zachowaniem wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich.
Dane osobowe użytkowników przetwarzane są przez Serwis wyłącznie w celach realizacji usług świadczonych w Serwisie i w celach wskazanych w formularzach rejestracyjnych
Dotyczy to również marketingu usług. Kontakt do Administratora danych osobowych: rodo@zlecegeodecie.pl, adres Krosino 33 78-300 Świdwin.
Serwis gromadzi informacje pozyskiwane automatycznie t.j. - adresy IP Użytkowników odwiedzających Serwis i korzystających. Zebrane w ten sposób informacje służą do administrowania serwisem.
Informacje dotyczące IP Użytkowników mogą zostać przekazane uprawnionym organom państwa na ich żądanie na potrzeby prowadzonych przez nich postępowań .
Serwis stosuje mechanizm ?cookies?, tj. plików przechowywanych na cachu komputera użytkownika
Serwis zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
Prawo do sprostowania danych osobowych lub usunięcia oraz pobrania wszelkich czynności w serwisie realizowane jest w stosunku do użytkownika posiadającego konto poprzez zalogowanie się.